Změna výdeje obědu při zapomenutí čipu – aktualizace

Vážení rodiče, žáci,

v rámci třídních schůzek dne 11. 4. 2018 jsme Vás informovali o změně způsobu výdeje stravy žákům, kteří v daný den zapomenou identifikační čip, nezbytný pro výdej hlavního jídla v naší školní jídelně.

V této souvislosti Vám sděluji, že od 25. 4. 2018 budeme vyžadovat od všech žáků, kteří v daný den zapomenou čip potřebný pro identifikaci strávníka při odběru stravy, aby si v průběhu dopoledne zajistili „náhradní“ stravenku, potřebnou pro vydání obědu.

Postup:

Žáci, kteří mají třídu:

a) v přístavbě školy, budou mít možnost si vyzvednout „náhradní“ stravenku ve školní jídelně u paní Squerzi od 7:30 do 7:55 a následně od 9:40 do 9:55,

b) ve staré budově, budou mít možnost si vyzvednout „náhradní“ stravenku v kanceláří p. Grossmannové od 8:45 do 8:55 a následně od 9:40 do 9:55.

Těmto žákům bude umožněno se odstravovat bez dalšího časového omezení.

Stravování žáků, kteří si v průběhu dopoledne nevyzvednou „náhradní“ stravenku,  bude umožněno z provozních důvodů v následujících časových intervalech:

a) žákům, kteří ukončí výuku 4. VH od 12:15

b) žákům, kteří ukončí výuku 5. VH od 13:00

c) žákům, kteří ukončí výuku 6. VH od 13:50

Děkuji za pochopení

Mgr. Zbyněk Šostý, ředitel školy