Zápis do školní družiny, školné

Vážení rodiče,

informujeme Vás, že:

  • zápis do školní družiny proběhne ve dnech 27. 8. – 1. 9. 2020 formou odevzdání vyplněné „Přihlášky/zápisního lístku“ do školní družiny, kterou si můžete v srpnových dnech vyzvednout a vyplnit u paní vychovatelky v prostorách vstupu do školní jídelny z ul. Husova od 8.00 do 13.00 h. V případě, že máte možnost si daný dokument (viz příloha) sami vytisknout, lze ho v dané dny a hodiny odevzdat. Při vstupu do budovy školy prosíme o dodržování hygienických pravidel (zakrytí dýchacích cest, dezinfekce rukou, dodržování rozestupů).
  • Od 1. září budou přihlášky také k dispozici u jednotlivých paní vychovatelek. Přihlášku je nutno odevzdat nejpozději 2. 9. 2020. Bez odevzdání nebude dítě do ŠD přijato.
  • Školné za využití služeb školní družiny je stanoveno v roce 2020 ve výši 250 Kč/ 1 měsíc, tzn. 1000 Kč za období září – prosinec 2020 pro nové zájemce.
  • Děti, které ŠD navštěvovaly v minulém školním roce a měly uhrazen poplatek na období leden – červen 2020, uhradí nyní pouze částku 250,- Kč.
  • Způsob úhrady pro nové zájemce:
    • inkasem (nutno odevzdat souhlas s provedením inkasa do 9. 9. 2020)
    • převodem na účet školy – číslo účtu 105314444/0300 (nutno odevzdat fotokopie o převodu finančních prostředků na účet školy do 9. 9. 2020
  • U stávajících zapsaných žáků, kteří organizaci dali souhlas s inkasem již v minulém období, bude proveden převod cca 11. 9. 2020.

V případě neuhrazení školného dítě nemůže využívat služeb školní družiny.

Pozn.:
Upozorňujeme zákonné zástupce žáků při inkasní platbě na stanovení dostatečného finančního limitu a to z důvodu souběhu placení školného a stravného v měsíci září 2020.

Děkujeme za spolupráci

Z. Šostý, H. Šnajdrová

Soubory ke stažení

SouborDatum vložení
Zápisový_lístek26.8.2020