Ukončení školního roku – informace ŘŠ zákonným zástupcům – UPŘESNĚNÍ XXVI

Vážení rodiče,

v příloze tohoto dokumentu naleznete mé rozhodnutí ve věci ukončení školního roku a předání vysvědčení žákům.

Rozhodl jsem, že:

 • dnem 29. 6. 2020 (pondělí) bude ukončena žákům 1. a 2. stupně vzdělávací činnost v rámci vytvořených
  skupin,
 • 30. 6. 2020 (úterý) bude umožněna přítomnost žáků celé třídy za účelem převzetí vysvědčení a to za
  podmínky dodržení stanovených hygienických pravidel a organizačních pokynů školy,
 • dne 30. 6. 2020 nebude žákům poskytnuto stravování ve školní jídelně.

Hygienická pravidla a organizační pokyny: 

 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 • Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
 • Při vstupu do budovy odevzdá každý žák vyplněné čestné prohlášení. Bez tohoto dokumentu nebude žák
  do školy vpuštěn! – viz příloha č. 2 (Uvedený bod se týká žáků, kteří doposud nevyužívali možnost
  prezenční výuky).
 • Žáci vstupují do školy individuálně ve stanovený čas.
 • Žáci jdou do svých tříd, nechodí do šaten.
 • Doba přítomnosti ve škole bude max. 60 minut
 • K účelu zajištění stanovených hygienických pravidel jsme stanovili 5 vstupů do budovy a to:
  • Vstup z ul. T. G. Masaryka
  • Vstup do „staré“ budovy ze strany školního hřiště
  • Vstup – ul. Husova, u bufetu
  • Vstup – ul. Husova, pod školní jídelnou
  • Vstup do velké tělocvičny ze školního hřiště

Konkrétní rozpis je uveden v příloze.

Děkuji za spolupráci.

Mgr. Zbyněk Šostý, ředitel školy

Soubory ke stažení

SouborDatum vložení
2020_06_18_Ukončení_školního_roku_N19.6.2020
Příloha_č_2_Čestné_prohlášení_rodiče18.6.2020