Informace ŘŠ – vyúčtování stravného – UPŘESNĚNÍ XXIV

Vážení rodiče,

informuji Vás, že ve věci vyúčtování stravného za nevyčerpané obědy v období březen – červen 2020 jsem rozhodl, že po provedení inventury ve školní jídelně k 30. 6. 2020 budou následně přeplatky zaslány bezhotovostní formou na účty zákonných zástupců žáků a to do 10. července 2020.

Mgr. Zbyněk Šostý, ředitel školy