Informace ŘŠ – úplata za školní družinu – UPŘESNĚNÍ XXIII

Vážení rodiče,

informuji Vás, že jsem v souladu s doporučením MŠMT ČR rozhodl ve věci úplaty za školské služby – školní družina za období měsíců duben – červen 2020, kdy daná služba nebyla z naší strany realizována, ji nyní nevracet zákonným zástupcům žáků, ale použít ji na zaplacení úhrady poplatku za měsíce září – listopad 2020. V praxi to bude znamenat, že zákonní zástupci, kteří přihlásí své dítě od 1. září 2020 do školní družiny, budou platit pouze poplatek za měsíc prosinec 2020 ve výši 250,-Kč.

Dále sděluji, že zákonní zástupci mají možnost sdělit do 11. června 2020 paní vedoucí školní družiny Bc. Šnajdrové (h.snajdrova@1zsfm.cz), že od 1. září 2020 nemají zájem o využití školní družiny. V tomto případě bude poplatek za období duben – červen 2020 bezhotovostní formou vrácen do 30. 6. 2020.

S pozdravem

Mgr. Zbyněk Šostý, ředitel školy