NOVÝ FORMULÁŘ – Informace ŘŠ zákonným zástupcům žáků – UPŘESNĚNÍ XXI

Vážení rodiče,

informuji Vás, že včera zveřejnila Česká správa sociálního zabezpečení nový tiskopis pro rodiče, kteří pokračují po 25. květnu 2020 v péči o dítě. Formulář je ke stažení na webu CSSZ.cz. Nově se zde zaškrtávají důvody, proč dítě nechodí do školy. Tiskopis vyplňuje pouze rodič, škola nic nepotvrzuje.

Viz –  https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-vpduvz

Mgr. Zbyněk Šostý, ředitel školy