Informace ŘŠ zákonným zástupcům žáků – UPŘESNĚNÍ XX

Vážení rodiče,

jak jsem Vás již informoval v minulých sděleních, od 25. 5. 2020 začíná prezenční výuka pro zájemce z řad žáků 1. – 5. ročníku, kteří byli rozděleni do skupin podle zadaných kritérií a našich možností. Výuka pro 14 skupin bude probíhat v časovém intervalu od 8:00 do 12:00 a ve 3 skupinách od 8:00 do 15:00.

Pro zájemce je zajištěno stravování (teplé jídlo – oběd). Do financování stravného bude zapojen zůstatek za neodebranou stravu v měsíci březnu 2020. Jedná se cca o 15 obědů. Takže v měsíci květnu se odpočítá 5 obědů a o těch zbývajících 10 se sníží poplatek za měsíc červen 2020. Úhrada proběhne, tak jak jste již zvyklí, bezhotovostně. U „nových“ strávníků provedeme hotovostní výběr přes pokladnu školy. Zajímavostí v tomto případě bude také způsob výdeje obědu. Několik skupin dětí se bude stravovat ve školní jídelně, zbytku bude oběd „dovezen“ do třídy.

Další sdělení ředitele školy:

  • V online výuce dojde od 25. 5. 2020 k určité úpravě rozvrhu 1. stupně (viz příloha), rozvrh 2. stupně zůstal beze změn.
  • Naším cílem je zachovat online výuku do 19. 6. 2020.
  • Do 31. 5. 2020 budou zákonní zástupci žáků seznámeni s průběžným hodnocením svých dětí za 2. pololetí tohoto školního roku prostřednictvím systému BAKALÁŘI.
  • Při závěrečné klasifikaci bude v projektových třídách zachováno slovní hodnocení. V ostatních třídách budou žáci hodnoceni běžným způsobem, tzn. známkou.
  • Pokud se pro hodnocení žáka bude konat zkouška nebo komisionální přezkoušení stanovené právními předpisy nebo zkouška vyplývající z individuálního vzdělávacího plánu, musí příslušný pedagog o této skutečnosti v předstihu informovat zákonného zástupce žáka.

Dále informuji, že pedagogičtí pracovníci budou při hodnocení žáků za 2. pololetí vycházet ze znění vyhlášky č. 211/2020 Sb., § 1, tzn.:

  • z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žák má povinnost řádně docházet do školy,
  • podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud má pro takové vzdělávání žák podmínky,
  • podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do školy,
  • podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

Mgr. Zbyněk Šostý, ředitel školy

Soubory ke stažení

SouborDatum vložení
2020_05_25_Rozvrh_1ST_online23.5.2020