Zahájení výuky I. stupeň – informace ŘŠ zákonným zástupcům žáků 1. stupně – UPŘESNĚNÍ XIX

Vážení rodiče,

na základě vládního usnesení č. 491 ze dne 30. dubna 2020, kdy vláda rozhodla o tom, že od 25. května 2020 bude možná osobní přítomnost žáků 1. – 5. ročníku jsem rozhodl, že naše škola umožní účast žáků v prezenční výuce na základě rozhodnutí jejich zákonných zástupců při dodržení stanovených provozních a hygienických podmínek. K danému datu, tzn. 18. 5. 2020, projevilo zájem o prezenční výuku svých dětí 215 zákonných zástupců (cca 54 %) a to ze všech tříd prvního stupně.

Žáci byli rozděleni do 17 skupin (složení skupin je neměnné po celou dobu), z nichž 14 skupin bude ve škole od 8:00 do 12:00 a 3 skupiny od 8:00 do 15:00.

Další organizační pokyny naleznete v přílohách této zprávy. Konkrétní rozdělení žáků naleznete v systému BAKALÁŘI.

Upozornění na pravidla vstupu do budovy:

  • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
  • Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
  • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
  • Při vstupu do budovy odevzdá každý žák vyplněné čestné prohlášení. Bez tohoto dokumentu nebude žák do školy vpuštěn! – (čestné prohlášení – viz příloha č. 2
  • Zákonným zástupcům žáků nabízíme možnost si daný dokument vyzvednout osobně a to v pátek 22. 5. 2020 od 10.00 do 14.00 v prostorách vstupu do školní jídelny (z ul. Husova).

Soubory ke stažení

SouborDatum vložení
2020_05_20_Zahájení_školy_1ST_F21.5.2020
Příloha_č_2_Čestné_prohlášení_rodiče21.5.2020