Informace ředitele školy zákonným zástupcům žáků 1. stupně – UPŘESNĚNÍ XVIII

Vážení rodiče,

na základě vládního usnesení č. 491 ze dne 30. dubna 2020, kdy vláda rozhodla o tom, že od 25. května 2020 bude možná osobní přítomnost žáků 1. – 5. ročníku jsem rozhodl, že naše škola umožní účast žáků v prezenční výuce na základě rozhodnutí jejich zákonných zástupců při dodržení stanovených provozních a hygienických podmínek.

Na základě provedené ankety, kde se k dané problematice vyjádřilo na I. stupni cca 60 % respondentů, jsme zpracovali předběžný rozsah výuky a mimoškolních aktivit, které je škola při dodržení požadovaných hygienických podmínek schopna realizovat. Vše se bude odvíjet od počtu přihlášených dětí a počtu nutně vytvořených skupin.

Hlavní cíle:

 • Vytvoření vzdělávacích skupin dle stanovených pravidel MŠMT ČR ve dvou časových blocích
  (8:00 – 12:00; 8:00 – 15:00) s možností výběru ze strany zákonného zástupce žáka.
 • Zachování online výuky ve stávajícím rozsahu v těch třídách, kde nebude převažovat zájem o prezenční výuku.
 • Zajistit školní stravování žákům a to nejen stávajícím strávníkům, ale i těm, kteří by měli o tuto službu v daném období zájem (způsob prodeje stravenek bude upřesněn).

Povinnosti zákonného zástupce žáka a další sdělení:

 • Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem nebo nezájem o docházku do školy do pondělí 18. 5. 2020, 16:00 h.
 • Průzkum bude proveden třídními učiteli. V případě zájmu musí zákonný zástupce uvést rozsah pobytu dítěte ve škole (8:00 -12:00 nebo 8:00 – 15:00) a zájem nebo nezájem o stravování (oběd). Nevyjádření se v daném termínu bude považováno za odpověď „Nemám zájem o prezenční výuku“.
 • Vstup do budovy školy bude umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 • V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě!
 • Škola vymezí prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

Celý text týkající se dané problematiky naleznete v příloze této zprávy a v systému BAKALÁŘI.

S pozdravem

Mgr. Zbyněk Šostý

Soubory ke stažení

SouborDatum vložení
2020_05_11_Pravidla_žáci_1_st_F11.5.2020