NOVINKA – Organizační pokyny pro zákonné zástupce žáků 9. ročníku – UPŘESNĚNÍ XVII

Vážení rodiče,

na základě vládního usnesení č. 491 ze dne 30. dubna 2020, kdy vláda rozhodla o tom, že od 11. května 2020 bude možná osobní přítomnost žáků 9. ročníků, a to za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy upřesňuji své rozhodnutí ze dne 4. 5. 2020 v oblasti organizace a povinnosti dodržení stanovených provozních a hygienických podmínek.

K danému datu, tzn. 7. 5. 2020, projevilo zájem o prezenční přípravu na přijímací zkoušky 28 žáků z 9. A a 23 žáků z 9. B.

Organizační pokyny:

Žáci byli rozděleni do 4 skupin (rozdělení žáků do skupin naleznete ve zprávě zaslané systémem BAKALÁŘI)

 • Skupina č. 1 – 15 žáků z 9. A (výuka bude probíhat ve třídě 9. A)
 • Skupina č. 2 – 13 žáků z 9. A (výuka bude probíhat ve třídě 7. B)
 • Skupina č. 3 – 13 žáků z 9. B (výuka bude probíhat v učebně výtvarné výchovy)
 • Skupina č. 4 – 10 žáků z 9. B (výuka bude probíhat ve třídě 6. D)

Určené shromaždiště pro jednotlivé skupiny:

 • Skupina č. 1 – 15 žáků z 9. A – prostor schodiště k hlavnímu vchodu z ul. T. G. Masaryka
 • Skupina č. 2 – 13 žáků z 9. A – prostor malého parkoviště před hlavní budovou z ul. T. G. Masaryka
 • Skupina č. 3 – 13 žáků z 9. B – prostor u vchodu do školních šaten v zadní části hlavní budovy
 • Skupina č. 4 – 10 žáků z 9. B – prostor u vchodu do malé tělocvičny v zadní části hlavní budovy

Další organizační sdělení:

 • Čas příchodu do školy: 8:15 h
 • Zahájení výuky: 8:30 h
 • Přestávka: 9:30 – 9:50 -v průběhu přestávky nebude žákům umožněn pohyb po školní budově.
 • Ukončení výuky: 10:50 h, 11:00 opuštění školní budovy

Pozn.:

Žákům bude umožněn vstup do budovy bez přezutí. K odložení bundy apod. bude sloužit pouze prostor třídy. K očištění obuvi využijí žáci připravenou „čistící zónu“.

Další sdělení ředitele školy:

Žáci budou poučeni příslušnými pedagogy o povinnosti dodržování provozních a hygienických pravidel. Jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, bude důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

NEZAPOMEŇTE

Při vstupu do budovy odevzdá každý žák vyplněné čestné prohlášení. Bez tohoto dokumentu nebude žák do školy vpuštěn!