Informace ředitele školy zákonným zástupcům žáků 9. ročníku – UPŘESNĚNÍ XVI

Vážení rodiče,

na základě vládního usnesení č. 491 ze dne 30. dubna 2020, kdy vláda rozhodla o tom, že od 11. května 2020 bude možná osobní přítomnost žáků 9. ročníků, a to za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy jsem rozhodl, že naše škola umožní tuto prezenční přípravu při dodržení stanovených provozních a hygienických podmínek.

Pro zařazení dítěte do příslušné vzdělávací skupiny je povinností zákonných zástupců:

  • vyjádřit zájem o docházku do školy v případě žáků 9. ročníku do 7. 5. 2020, (průzkum bude proveden třídními učiteli – nevyjádření se ze strany zák. zástupce v daném termínu bude považováno jako odpověď – „nemám zájem“).,
  • předat škole nejpozději 11. 5. 2020 prostřednictvím svého dítěte vyplněné čestné prohlášení a seznámení (bez tohoto dokumentu nebude žák do školy vpuštěn) – viz příloha

(Pozn.: Formulář „čestné prohlášení si lze vyzvednout ve škole po předchozí domluvě s paní Grossmannovou m.grossmannova@1zsfm.cz , popř. tel. 558 445 310 v průběhu úterý a středy v dopoledních hodinách)


Rozsah výuky pro žáky 9. ročníku do doby konání přijímacích zkoušek je stanoven:

  • vyučovací dny – pondělí a středa,
  • příchod do školy (místo vstupu bude upřesněno podle počtu skupin) – 8:15,
  • časový rozsah výuky – vždy 60 minut matematika a 60 minut český jazyk,
  • rozvrh hodin (shodný pro pondělí a středu)

8:30 – 9:30           první vyučovací předmět                  9:30 – 9:50           přestávka

9:50 – 10:50         druhý vyučovací předmět                 10:50 – 11:00       opuštění prostor škol

  • Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 11. 5. 2020.
  • Školní stravování nebude zajištěno.

Další informace jsou uvedeny v přiložených přílohách a byly zaslány informačním systémem BAKALÁŘI.

Po zjištění počtu zájemců bude zpracováno rozdělení do skupin a konkrétní organizace vstupu žáků do školy. Se všemi dokumenty budete před zahájením výuky seznámeni.

S pozdravem

Mgr. Zbyněk Šostý, ředitel školy