Informace o rozhodnutí přijetí žáků k základnímu vzdělávání a odložení začátku povinné školní docházky

Vážení rodiče,

informuji Vás, že v rámci zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2020-2021 podalo žádost 89 zákonných zástupců dětí, které splňovaly podmínky zahájení školní docházky (včetně dětí po odkladu). Z tohoto počtu požádalo o odklad pro své děti 9 zákonných zástupců, tzn., že všichni zapsaní „uchazeči“ byli přijati.

Rozhodnutí o

  • přijetí k základnímu vzdělávání,
  • odložení začátku povinné školní docházky,

naleznete v příloze této zprávy.

Děkujeme za důvěru

Za tým pedagogů

Mgr. Zbyněk Šostý, ředitel školy