NÁVRAT DO NORMÁLU, ANEBO NE…?

Milí žáci a vážení zákonní zástupci,

už více než měsíc se společně potýkáme se situací okolo koronaviru. Mnoho z nás už se na situaci adaptovalo a vytvořilo si rituály a strategie, které nám pomáhají. Zvládli jsme se přizpůsobit distanční formě výuky, přeorganizovali fungování domácností, hledali nové způsoby komunikace a řešení problémů s našimi blízkými. A proto bych vám, vašim dětem, všem svým kolegům a vedení školy poslat velké ocenění

  • za laskavost, naslouchání a hledání kompromisů,
  • za upřímnost a otevřenost v tom, že se v některých věcech necítíme komfortně,
  • za odvahu zkoušet nové věci a posouvat vlastní limity,
  • za autenticitu v prožívání emocí,
  • za dovednost říct si o pomoc,
  • za hledání nových zdrojů a víru v lepší zítřky,
  • za lidskost a vzájemnou podporu.

Sociální izolace obecně vede k vysoké psychické zátěži, zvyšují se úzkosti, objevují se nepříjemné myšlenky, zažíváme pocity ztráty a ohrožení. Je tady však ještě jíné hledisko…Řada psychologických výzkumů ukazuje, že prožívání nepříjemných okolností může být spouštěčem významných pozitivních změn a osobního růstu. Dlouhodobá frustrace, deprivace, přehlcení negativními informacemi a nejasné vyhlídky mění naše hodnotové žebříčky. Vnímáme změnu rytmu našeho života, máme prostor být více sami se sebou. Aktivují se v nás mechanismy, které se snaží uvést naši psychiku do rovnováhy. Měníme své postoje, jsme více prosociální a laskaví sami k sobě, zpomalujeme a vracíme se do přírody.

A tak mám pro nás všechny přání, abychom nezapomínali, že máme možnost volby – jaký bude dnešní den, jak se budu chovat ke svým blízkým, jestli si večer budu moci říct, že jsem dnes byla nejlepší verzí sama sebe.

Vládní opatření se budou v následujících týdnech pravděpodobně pomalu rozvolňovat a postupně se vracet k normálu…možná je teď ta správná chvíle podívat se na to, k čemu se vrátit chceme…co bychom potřebovali opustit, protože už nám to nevyhovuje…co jsme se naučili nového a chceme to do svého života přidat…?

Na závěr bych chtěla poděkovat všem, kteří ve mne vložili důvěru a obrátili se na mne. Ráda jsem byla nápomocná, má nabídka pro všechny stále trvá. Kontaktovat mne můžete na Bakalářích, Office Teams nebo na telefonním čísle 777 553 874.

Zdravím a přeji zdraví

vaše školní psycholožka Veronika Dobešová