Informace ředitele školy – upřesnění XV

Vážení rodiče,
v rámci Vaší průběžné informovanosti Vás chci nyní seznámit s aktivitami, které naše škola v současnosti realizuje a které se připravují.
K těm probíhajícím patří zejména:

 • online výuka podle stanoveného rozvrhu v rámci 1. – 9. ročníku,
 • online výuka žáků s podpůrnými opatřeními,
 • online příprava žáků 9. ročníku na přijímací zkoušky,
 • výpomoc školního psychologa a speciálního pedagoga žákům a rodičům,
 • průběžné vyřizování potvrzení „ošetřovné“,
 • zápis žáků do prvního ročníku k zahájení povinné školní docházky (do 28. 4. 2020),
 • příprava organizace školního roku 2020/2021, včetně možnosti výběru volitelných předmětů,
 • aktualizace školního vzdělávacího programu od září 2020 se záměrem zařazení výuky informatiky již od 3. ročníku.

Z plánovaných aktivit uvádím:

 • výpomoc žákům, kteří nemají možnost online výuky – předávání tištěné verze materiálů,
 • příprava ankety určené zákonným zástupcům žáků s cílem zjistit Váš názor na online výuku a další poskytované služby, včetně návrhů na jejich vylepšení,
 • příprava školy na „plánované“ zahájení výuky v souladu s pokyny MŠMT ČR, včetně příslušného průzkumu Vašeho zájmu o tuto možnost,
 • zjištění zájmu o nákup sešitů a materiálu pro žáky na příští školní rok (úkol pro třídní učitele).

O všech termínech Vás budu průběžně informovat v průběhu příštího týdne. Děkuji za dosavadní spolupráci.

S pozdravem

Mgr. Zbyněk Šostý, ředitel školy