NOVINKA – Informace ředitele školy – ROZVRHY HODIN – upřesnění XIII

Vážení rodiče, žáci,

informuji Vás, že jsme v souladu s naším plánem vzájemné komunikace a online výuky v rámci plánované II. etapy, která bude zahájena 14. 4. 2020, připravili několik podstatných změn. Jedná se zejména o následující aktivity:

  • Provedli jsme změny rozvrhu hodin tříd ve všech ročnících. V této souvislosti upozorňuji, že na 2. stupni jsme některé vyučovací hodiny zařadili co 14 dnů a v rozvrhu je to označeno jako výuka v sudém a lichém týdnu (ST; LT)
  • Den 14. 4. 2020 je v kalendáři uveden v rámci  16. týdne, tzn., že se jedná o sudý týden a bude realizována výuka označena jako ST – viz přílohy.
  • Pro žáky 9. ročníku, kteří se připravují na přijímací zkoušky a budou mít zájem o další konzultace v předmětech matematika a český jazyk, bude příslušnými pedagogy nabídnuta další hodina společné přípravy.
  • Zavádíme online setkání žáků a třídního učitele v rámci tzn. „mini třídnických hodin“ a to v četnosti 1 – 2 x za měsíc.
  • Od daného data bude sjednocen prostor pro odevzdávání výsledků prací našich žáků. Všechny tyto aktivity by se měly přenést do TEAMS s tím, že pro zadání, popř. informace rodičům, doporučujeme kromě TEAMS využívat i systém Bakaláři.
  • Pro komunikaci je možno stále využívat i jiný způsob (Skype, aj.), ale prioritou bude v co nejkratší době i zde využívat TEAMS a to zejména z důvodu průběžné jednotné podpory ze strany organizace.
  • Aktivity pedagogů (online výuka, zadávání projektů apod.) by měly již vycházet z provedené redukce učiva, na které se v rámci oborových komisí a metodických sdružení pedagogové shodli.
  • Žákům a rodičům budeme dále nabízet konzultace a výpomoc ze strany naší školní psycholožky.
  • V rámci možností obou stran bude probíhat reedukace v rámci nastavených individuálních vzdělávacích plánů, bude probíhat podpora žáků ze strany speciálního pedagoga.
  • Pro žáky, kteří nemají možnost online komunikovat, připravujeme systém případné předávky materiálů k vyzvednutí přímo ve škole.

Osobně si velmi cením přístupu našich žáků a Vás rodičů ke společnému řešení problému, který vznikl ze dne na den uzavřením všech škol v celé republice. Museli jsme zapomenout na zažité zvyky ve výuce a začít hledat takovou formu vzdělávání, která bude prospěšná pro většinu zúčastněných. Vsadili jsme na online a TEAMS. Nyní již vím, že cesta je složitá, ale i to, že se to dá společně zvládnout. V této souvislosti děkuji všem, kteří jste nám zasílali pozitivní zprávy a také za zpětnou vazbu na naše aktivity. Vážíme si toho.

S přáním příjemného prožití svátečních dnů a s vírou brzkého shledání ve školních lavicích Vás zdraví

Mgr. Zbyněk Šostý, ředitel školy

Soubory ke stažení

SouborDatum vložení
2020_04_14_Rozvrh_1ST9.4.2020
2020_04_14_Rozvrh_2ST9.4.2020