Aktualizace -„Informace k zápisu žáků do prvního ročníku k zahájení základního vzdělávání“

Vážení rodiče,
na základě pokynu MŠMT ČR a doporučení zřizovatele jsem rozhodl o konání zápisu k zahájení povinné školní docházky od školního roku 2020-2021 v souladu s platnou legislativou – viz příloha.

Podstatnou změnou bude právě skutečnost, že zápisy proběhnou bez přítomnosti dětí v naší škole a také ve způsobu podávání žádostí o přijetí, popř. odkladu.

V rámci této aktualizace byly přidány dokumenty nezbytné pro zápis do 1. ročníku:

  • Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání, včetně vzoru vyplnění
  • Zápisový lístek

Pro rodiče žádající o odklad je k dispozici příslušný formulář (WORD a PDF)

S případnými dotazy se obracejte na zástupkyni ředitele pro I. stupeň Mgr. Landovou – a.landova@1zsfm.cz.

Těším se na další spolupráci

Mgr. Zbyněk Šostý, ředitel školy