Aktualizace -„Informace k zápisu žáků do prvního ročníku k zahájení základního vzdělávání“

Vážení rodiče,
na základě pokynu MŠMT ČR a doporučení zřizovatele jsem rozhodl o konání zápisu k zahájení povinné školní docházky od školního roku 2020-2021 v souladu s platnou legislativou – viz příloha.

Podstatnou změnou bude právě skutečnost, že zápisy proběhnou bez přítomnosti dětí v naší škole a také ve způsobu podávání žádostí o přijetí, popř. odkladu.

V rámci této aktualizace byly přidány dokumenty nezbytné pro zápis do 1. ročníku:

  • Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání, včetně vzoru vyplnění
  • Zápisový lístek

Formulář „Žádost o odklad povinné školní docházky“ bude zveřejněn do 4. 4. 2020. 

S případnými dotazy se obracejte na zástupkyni ředitele pro I. stupeň Mgr. Landovou – [email protected]

Těším se na další spolupráci

Mgr. Zbyněk Šostý, ředitel školy