NOVINKA – Informace ředitele školy – distanční výuka – upřesnění XI

Vážení rodiče, žáci,

jak jsem Vás již v minulém týdnu informoval ve věci přípravy online výuky pomocí nástroje TEAMS, který mají naši žáci zdarma v rámci Office 365, sděluji, že zkušební provoz bude zahájen v pondělí 30. 3. 2020. V rámci první etapy máme v úmyslu realizovat výuku jednotlivých předmětů dle rozvrhu, který zveřejníme v průběhu zítřejšího dne. Připravované vyučovací hodiny budou zaměřeny zejména na výklad nového učiva, vysvětlení nejasností, konverzaci, ověření znalostí nebo dovedností žáků apod. V této souvislosti by mělo dojít k redukci zasílaného učiva a pracovních listů ze strany vyučujících.

Výuka bude probíhat podle následujícího schématu:

 • 1. stupeň (2. – 5. ročník) – online výuka proběhne v pondělí a ve středu
 • 2. stupeň (6. – 9. ročník) – online výuka proběhne v úterý a ve čtvrtek

Vyučování bude probíhat v časovém intervalu:

 1. VH  8.30 – 9.00
 2. VH  9.15 – 9.45
 3. VH  10.00 – 10.30
 4. VH  10.45 – 11.15
 5. VH  11.30 – 12.15

Vyučování bude probíhat v hodinovém rozsahu:

 1. R        středa 2 VH
 2. R        středa 4 VH
 3. R        pondělí 4 VH
 4. R        středa 4 VH
 5. R        úterý a čtvrtek, celkem 4 VH
 6. R        úterý a čtvrtek, celkem 6 VH
 7. R        úterý a čtvrtek, celkem 8 VH
 8. R        úterý a čtvrtek, celkem 7 VH

 

 • Předpokládáme, že rozvrh budeme postupně upravovat s cílem zajištění výuky hlavních předmětů, tzn. český jazyk, matematika a anglický jazyk v rozsahu 2 VH týdně a ostatních předmětů v rozsahu minimálně 1 VH co 14 dnů (předměty budou střídány).
 • Mimo stálý rozvrh budou mít pedagogové možnost po domluvě s danou třídou rozsah týdenní dotace navýšit a to zejména z důvodu vysvětlení vzniklých dotazů a námětů. V 9. ročníku bude nabídnuta také spolupráci při přípravě na přijímací zkoušky na SŠ.
 • Online výuku máme v úmyslu realizovat i pro žáky v rámci reedukace. V tomto případě je nezbytná domluva pedagog – rodič – žák a to z důvodu stanovení společného postupu.

Snažíme se řešit průběžně i technické věci spojené s plošným využitím TEAMS. Z tohoto důvodu pro Vás připravili stručný návod, jak se přihlásit do Office 365 a následně do TEAMS a to jak v PC nebo notebooku, ale také ve Vašich mobilních zařízeních (chytré telefony) – viz přílohy

Děkuji všem žákům a rodičům za dosavadní spolupráci (je Vás přes 90 %). Uvědomuji si, že nynější situace je náročná pro obě strany. Osobně věřím, že vše zvládneme. Z mé strany máte slib, že pro výuku naše škola udělá vše, co je v jejich silách a technických možnostech.

Mgr. Zbyněk Šostý, ředitel školy

Soubory ke stažení

SouborDatum vložení
Přihlášení do Office 36526.3.2020
Přihlášení do Teams26.3.2020