Připravuje se aktualizace „Informace k zápisu žáků do prvního ročníku k zahájení základního vzdělávání“

Vážení rodiče,

informuji Vás, že v těchto dnech připravuji aktualizaci mého rozhodnutí ve věci zápisu do prvního ročníku k zahájení povinné školní docházky od školního roku 2020-2021. Podstatnou změnou bude právě skutečnost, že zápisy proběhnou bez přítomnosti dětí v naší škole a také ve způsobu podávání žádostí o přijetí, popř. odkladu. Jinak se podmínky přijetí zveřejněné na našich webových stránkách dne 16. 2. 2020 nemění- viz 

Citace části opatření MŠMT ČR ze dne 18. 3. 2020:

„Dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání stanoví ředitel školy, a to v souladu se školským zákonem (§ 36 odst. 4). Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením situace vyžaduje:

  1. organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole.  Upřednostnit, pokud je to možné, podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole (datová schránka, email s elektronickým podpisem), případně dle konkrétní situace osobně do školy nebo poštou.

Všechny informace budou zveřejněny po ukončení jednání se zřizovatelem a to z důvodu stanovení jednotného postupu pro všechny školy ve FM.

S pozdravem

Mgr. Zbyněk Šostý, ředitel školy