Informace ředitele školy – distanční výuka – upřesnění X

Vážení rodiče,
informuji Vás, že v rámci vzdělávání, které naše škola zahájila v pátek 13. 3. 2020 zejména s využitím Bakalářů a emailů, již nyní připravujeme aktivity, které by umožnily pravidelnou obrazovou komunikaci mezi pedagogy a žáky formou videovýuky a to pomocí sw Office 365 – Teams, který mají všichni žáci od 4. ročníku zdarma k dispozici (pozn. – přístup pro žáky 1. – 3. ročníku již řešíme).

Videovýuka bude využívána zejména při probírání nového učiva, procvičování znalostí a dovedností, k hromadným nebo individuálním konzultacím. Našim záměrem je v první etapě vytvořit „stálý“ rozvrh pro jednotlivé třídy asi ve 2 dnech v průběhu týdne, kdy by měli žáci možnost zúčastnit se online aktivit v rámci daného předmětu.

Věřím, že tento způsob výuky přispěje mj. i k tomu, že usnadní práci nejen žákům při získávání znalostí a dovedností, ale i Vám rodičům, kteří se v této nelehké době snažíte spolupracovat s naší školou tím, že pomáháte při domácí přípravě Vašich dětí.

Plně si uvědomuji, že při rozjezdu se neobejdeme bez Vaší výpomoci, především u mladších dětí. Předpokládám, že výše uvedené aktivity budou zahájeny v týdnu od 30. 3. 2020.

O detailech Vás budu informovat v průběhu příštího týdne pomocí BAKALÁŘU a www stránek.

Mgr. Zbyněk Šostý, ředitel školy