Informace ředitele školy – koronavir – upřesnění VIII

Vážení rodiče,

informuji Vás, že od 18. 3. 2020 budeme vyřizovat žádosti o ošetřovné pouze elektronicky.

POSTUP:

  • Zákonný zástupce zašle elektronicky na adresu m.grossmannova@1zsfm.cz email s předmětem „Žádost – ošetřovné“, kde uvede jméno a příjmení žadatele (zákonný zástupce), jméno a příjmení dítěte, třídu a datum narození.
  • Žádost bude ze strany školy zpracována a zaslána žadateli e-mailem ve formátu PDF.

Upozorňuji, že návrh vlády o proplácení ošetřovného pro děti do 15 let nebyl podle mých informací k dnešnímu dni schválen.

V případě změny Vás budu informovat.

Všechny Vás zdraví

Zbyněk Šostý, ředitel školy