Informace ředitele školy – koronavir – upřesnění VII _DOPLNĚNÍ

Vážení rodiče,
informuji Vás o následujících možnostech a přijatých opatřeních:

„Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy)“ máte možnost si v dalších dnech vyřídit následovně:

  • pondělí 16. 3. 2020 9.00 – 11.00 – přízemí stará budova (sekretariát – p. Grossmannová)
  • úterý 17. 3. 2020 13.00 – 15.00 – přízemí stará budova (sekretariát – p. Grossmannová)

V jiné dny a hodiny pouze po domluvě s p. Grossmannovou – tel. 558 445 310. Vstup zadním vchodem do staré budovy (od školního hřiště). Hlavní vchod bude uzavřen.

NOVINKA od 16. 3. 2020

Oznamuji, že od 16. 3. 2020 je možnost vyřízení žádosti o ošetřovné provést také elektronicky.

POSTUP:

  • Zákonný zástupce zašle elektronicky na adresu m.grossmannova@1zsfm.cz email s předmětem „Žádost – ošetřovné“, kde uvede jméno a příjmení žadatele (zákonný zástupce), jméno a příjmení dítěte, třídu a datum narození.
  • Žádost bude ze strany školy zpracována a zaslána žadateli e-mailem ve formátu PDF.
  • Předpokládáme, že od středy 18. 3. 2020 bude tato forma vyřízení žádosti jediná možná (vše v návaznosti na vývoji preventivních opatřeních přijatých v ČR)

Dále sděluji, že jsem počínaje dnem 13. 3. 2020 rozhodl:

  • o uzavření  tělocvičen a učeben pro veřejnost (nájmy) – do odvolání,
  • o zrušení vzdělávacích akcí, které měly proběhnout v naší škole (21. 3. 2020 Robotika, 25. 3. 2020 WS v rámci MAP – Robotů se nebojíme).

V souladu s informací ve věci využití prvků distančního vzdělávání při výuce Vašich dětí informuji, že tato aktivita bude zahájena dnem 13. 3. 2020 našimi pedagogickými pracovníky. Po týdnu proběhne z naší strany vyhodnocení proběhlých aktivit s cílem nastavit komunikační systém tak, aby byl přijatelný a efektivní pro většinu zúčastněných.

Děkuji všem za spolupráci a věřím, že vše společně zvládneme.

Mgr. Zbyněk Šostý, ředitel školy