Informace ředitele školy – koronavir- upřesnění III

Vážení rodiče,

informuji Vás, že informace o zrušení některých hromadných akcí v období od 6. 3. do 22. 3. 2020 týkajících se našich žáků Vám byla zaslána ve čtvrtek 5. 3. 2020 prostřednictvím informačního systému BAKALÁŘI. Výuka bude jinak probíhat bez omezení dle platného rozvrhu. O případných změnách Vás budeme neprodleně informovat.

Prosím o součinnost ve věci připomínání nutnosti dodržování hygienických pravidel (mytí rukou, využívání dezinfekčních přípravků ve škole apod.)

Děkuji za pochopení

Mgr. Zbyněk Šostý, ředitel školy