Informace ředitele školy – koronavir- upřesnění II

Vážení,

děkuji všem, kteří průběžně spolupracují od 1. 3. 2020 s naší školou při realizaci opatření ve věci koronaviru, která konáme dle doporučení KHS MSK a zřizovatele. Vzhledem k tomu, že se „pokyny“ od daných institucí průběžně aktualizují, žádám vás tímto o sledování zejména webových stránek KHS MSK (Krajská hygienická stanice MSK) a naší školy.

Stále platí, že všichni, kteří se vrátili z rizikových oblastí v Itálii nebo jiných zemí v zahraničí, mají povinnost telefonicky kontaktovat svého obvodního lékaře, který jim potvrdí karanténu. Ke konzultaci lze využít telefonní číslo infolinky – koronavirus 112. 

Další informace budou zákonným zástupcům zaslány prostřednictvím informačního systému BAKALÁŘI.

Mgr. Zbyněk Šostý, ředitel školy