Informace ředitele školy – koronavir- upřesnění

Vážení rodiče,

v dnešních odpoledních hodinách jsem obdržel upřesňující informace ve věci postupu rodičů a zaměstnanců, kteří se vrátili z rizikových oblastí s výskytem koronaviru.

Citace textu:

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

v návaznosti na dnešní šetření týkající se informace o osobách, které pobývaly v době jarních prázdnin mimo republiku, Vám zasíláme doplňující informace, jež nám předal vedoucí Odboru bezpečnostních rizik a prevence kriminality Mgr. Tomáš Václavík po dnešní konzultaci s OHS:

  • Všichni, kteří se vrátili z rizikových oblastí v Itálii nebo jiných zemí v zahraničí, mají povinnost telefonicky kontaktovat svého obvodního lékaře, který jim potvrdí karanténu.
  • Pokud by lékař karanténu nepotvrdil, mají kontaktovat hygienickou stanici.
  • Platí již opakovaně zmíněná zásada, že taková osoba nemá cestovat k lékaři.
  • Kontaktování lékaře, či hygienické stanice není závislé na tom, zda se u dané osoby projevují zdravotní problémy či jiné symptomy.

Postiženými  oblastmi v Itálii v současné době jsou: Lombardie, Benátsko/Veneto, Piemonto a Emilia Romagna. Další postižené oblasti jsou aktuálně uváděny na stránkách Státního zdravotního ústavu.

Ing. Jiří Adámek, vedoucí OŠKT

Případné další informace budou neprodleně zveřejněny.

Mgr. Zbyněk Šostý, ředitel školy