Informace ředitele školy – doporučení

Vážení,

již včera jsem prostřednictvím systému BAKALÁŘI informoval všechny zákonné zástupce našich žáků s doporučením KHS MSK ve věci Vašeho postupu v případě, že jste strávili jarní prázdniny v oblastech s výskytem koronaviru. Jednalo se zejména o doporučení minimálně konzultovat s příslušnými institucemi nebo dětskými či praktickými lékaři Vaši situaci a zdravotní stav a to před před nástupem dětí do školy v příštím týdnu.

Sděluji, že výuka bude probíhat bez omezení dle platného rozvrhu. Ze strany školy dojde od pondělí 2. 3. 2020 k častější dezinfekci sanitárních zařízení (šatny, záchody, umývárny, apod.), včetně provedení proškolení všech žáků ve věci dodržování osobní a respirační hygieny.

Informace naleznete také na stránkách MZČR – viz

Mgr. Zbyněk Šostý