Kurz první pomoci pro čtvrťáky

Během měsíce února se žáci čtvrtých tříd zúčastnili kurzu první pomoci, který pro ně zorganizovala Nemocnice ve Frýdku-Místku. V teoretické části se žáci poutavým způsobem seznámili se základy poskytnutí první pomoci, které potom prakticky procvičovali. Samotné nás překvapilo, jak děti umí reagovat na krizové situace, ošetřit zranění a zavolat pomoc. Na závěr si své získané vědomosti prověřili v soutěžním testu. Všem udělaly radost drobné odměny od zdravotních sestřiček, které kurz připravily. Děkujeme za příjemné a poučné dopoledne.