Projektový den – 9. ročník

Dne 5. 2. 2020 se žáci 9. ročníků zúčastnili exkurze na Hvězdárnu a planetárium Johanna Palisy v Ostravě. Tato exkurze byla uskutečněna jako projektový den mimo školu, který navazoval na aktivity žáků absolvovaných ve výuce fyziky ve škole. V planetáriu žáci vypracovali ve dvojicích pracovní list, měli volný prostor k prohlédnutí a vyzkoušení všech exponátů umístěných v galerii hvězdárny. V planetáriu viděli program Ze Země do vesmíru a také komentovanou prohlídku hvězdné oblohy. Pracovní listy byly vyhodnoceny ve spolupráci s robotem. Celá akce byla pro žáky přínosem. Žáci zjistili, že informace mohou získat a ověřit si také mimo školní lavice.