Den s kronikářkou

Na čtvrtek 6. února si třída 3. A naplánovala schůzku s kronikářkou našeho města. Návštěvou magistrátu jsme tak ukončili několikatýdenní téma Naše město v rámci projektu Začít spolu.

První část dopolední návštěvy se nesla v duchu prohlídky budovy magistrátu. Pod názvem Spletitý magistrát a záhadná taška se žáci ve skupinách vydali hledat tašku se zvláštním obsahem. K tomu potřebovali získat pět obálek, které si postupně museli sami vyzvednout v několika kancelářích. Všem se povedlo po otevření obálek vyluštit slovo, které představovalo místo, kde se taška s utajeným obsahem nachází. Byl to ARCHIV. V tašce byly inkousty, pera, papíry a další pomůcky pro psaní kroniky.

V další části programu pod názvem Husí brk a inkoust aneb Jak vlastně vzniká kronika města paní kronikářka velmi poutavě vyprávěla o kronice a práci kronikáře. Děti se na chvíli přenesly do rolí kronikářů, kdy si na ruční papír přepsaly inkoustovým perem text, který zvolily jako vhodný pro zápis do kroniky. Jak sami žáci potvrdili, psát kroniku a ještě perem na inkoust není vůbec jednoduché.

Pod dohledem paní kronikářky tak děti mohly nahlédnout do ručně psané kroniky města, navštívit archiv, vstoupit do několika kanceláří včetně sekretariátu primátora, pozdravit se s tiskovou mluvčí, usadit se do křesel zasedací síně.

Žáci si z návštěvy magistrátu kromě vlastní „minikroniky“ na ručním papíru odnesli spoustu nových informací i obohacujících zážitků. Velké poděkování patří paní Ing. Ivetě Kolkové, kronikářce města, která pro žáky připravila promyšlený, poutavý a místy až dobrodružný program.