Věk dítěte a cena obědů

Pro školní stravování je rozhodující věk dítěte.

Od 1.3.2005 je v platnosti vyhláška o školním stravování, která již nerozlišuje děti při hrazení obědů i jejich normování podle ročníků, ale podle věku dítěte.

Kritérium „věku“ a jeho dovržení ve školním roce je podle ministerstva školství vhodnějsím a spravedlivějším kritériem než „zařazení dítěte či žáka do třídy určitého ročníku“.

Dětští strávníci jsou zařazováni do věkových skupin strávníků na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku jednotlivých věkových skupin strávníků.

Školní rok začíná 1. září kalendářního roku a končí 31. srpna roku následujícího. Takže pokud dítě ve školní roce v době od 1.9. do 31.8. dosáhne počátečního věku jednotlivých věkových skupin – tj. 11 nebo 15 let bude mít již od 1. září nárok na odběr jídla odpovídající výživovým normám pro určitou věkovou skupinu a bude samozřejmě hradit odpovídající částku.

Vedoucí školní jídelny