Recitační soutěž druhých tříd

Žáci druhých ročníků se dne 29. 1. 2020 sešli ve třídě 2.C, kde vybraní žáci recitovali své připravené básničky. Zazněly různé básně jako např. Kamarádi a Májové vdavky od Horáčkové nebo Jak šlo vejce na vandr od Žáčka. Všichni soutěžící byli šikovní a bylo velmi těžké vybrat vítěze,  takže někteří žáci museli své básně říci znovu. Po dlouhém přemýšlení a rozhodování se porota rozhodla takto: na 1. místě se umístila Heidi Štupáková (z 2.B), na 2. místě se umístil Vojtěch Borák (z 2.C) a na 3. místě Justýna Janoviaková (z 2.A).

Všem vítězům moc gratulujeme a přejeme hodně štěstí do dalšího kola.