Prvňáčci z „jedničky“ tleskali nejlepším recitátorům

Ročníkové kolo recitační soutěže našich benjamínků, prvňáků, se uskutečnilo symbolicky poslední den jejich zcela prvního školního pololetí. Přes osmdesát se jich sešlo v té největší první třídě – v I.A, kde nejen svou účastí, ale i bouřlivým potleskem a místy i ovacemi podporovali své odvážné spolužáky, vítěze třídních kol v recitační soutěži.

Před fórem spolužáků vystoupili z každé třídy obhájci prvních tří míst jednotlivých třídních kol s básněmi nejznámějších českých autorů dětské poezie. Vůbec nevadilo, že se některé básně opakovaly. Svědčí to o tom, že všechny děti milují podobné verše, hlavně takové, kterým nechybí vtip, děj a zápletka. A tak určitě můžeme říci, že vedly verše Jiřího Žáčka.

Ročníkové kolo řídila a uváděla hlavní porotkyně učitelka Milada Kaňáková. A ostatní třídní učitelky prvních ročníků byly přísnými porotkyněmi. Nakonec porota udělila dvě první, jedno druhé a hned čtyři třetí místa. Drobné odměny a diplomy pro oceněné žáky připravila Jitka Hanáková. Nejúspěšnějšími recitátory byli Timotej Štupák z I.A a Karolína  Zapalačová z I.B. Oběma jim učarovala báseň již zmiňovaného Jiřího Žáčka s názvem Halí, belí. No vždyť komu by se nelíbilo mít pod postelí slona, kterému dokonce čouhá velikánský chobot… Nechceme vás lekat, je to podle Jiřího Žáčka jen slůně kapesní, které ale hodně sní. A s touto básní vystoupí jeden z vítězů na školním kole na začátku měsíce února. Oba vítězové na své básni ještě zapracují a ten nejlepší z nich bude naše prvňáčky reprezentovat. Všem dětem, které se do recitace zapojily, patří veliká pochvala a poděkování. Renata Spustová