Přehlídka dětské recitace

28. ledna 2020 porovnávali své recitátorské umění vybraní žáci 2. stupně.

Již záhy se projevilo, že velkou převahu ve 3. kategorii, a to nejen co se týká počtu, budou mít recitátoři 6. ročníku. Z 24 žáků 6. a 7. tříd zvítězila tato děvčata:

1. místo – Melánie Kašníková, 6. C

2. místo – Amálie Pindlová, 6. D

3. místo – Ester Pszczolková, 6. C

Den nato proběhlo klání ve 4. kategorii (8. a 9. ročník). Z 13 recitujících byli vybráni tři nejlepší:

1. místo – Sára Studená, 9. A

2. místo – Ondřej Bouchner, 9. A

3. místo – Alena Fojtíková, 9. B

Blahopřejeme!