Informace pro zákonné zástupce žáků – školní stravování

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že naše škola přechází od 1. 1. 2020 pouze k bezhotovostní platbě obědů a někteří zákonní zástupci si doposud nezřídili souhlas s inkasem, připomínáme možnosti alternativní platby za poskytnuté služby školní jídelny vašim dětem.

V případě nezřízení souhlasu s inkasem je možno platit stravné následujícím způsobem:

1)      převodem z vlastního účtu na účet školy 105314444/0300 (zpráva pro příjemce = jméno a příjmení dítěte)

2)      vložením finanční částky na účet školy 105314444/0300 prostřednictvím bankovní přepážky nebo bankomatu (zpráva pro příjemce = jméno a příjmení dítěte)

Požadovanou výši stravného pro daný měsíc zjistíte na webových stránkách školy nebo telefonicky (tel.: 558 445 340).

V případě převodu je nezbytné dát datum splatnosti nejpozději 25. den předcházejícího měsíce, tzn., že stravné na měsíc únor 2020 musí být zaplaceno do 25. ledna 2020.

V případě vkladu na účet platí stejná pravidla jako u převodu na účet.

Finanční prostředky za odhlášené obědy budou vyúčtovány vždy do 30. 6. a 31. 12 daného roku. V případě odchodu žáka z naší školy v průběhu školního roku bude vratka provedena na konci měsíce.

Stravování bez předchozího zaplacení není přípustné.