Vánoční besídka pro rodiče v 1.B

Písničky, vánoční říkadla, ale i pracovní dílničky připravily děti z 1.B spolu s vyučujícími pro své rodiče a prarodiče. V pondělí 16. prosince se všichni společně sešli ve třídě a prožili příjemné předvánoční odpoledne.

Děti si připravily pod vedením třídní učitelky téměř dvacetiminutové pásmo písní a říkadel, které se tematicky vážou k zimě a posléze k Vánocům a Štědrému dni. Velkou pomocí byla spolupráce s jedním z rodičů – panem Hanzlíkem, který se připojil k našemu vystoupení s kytarou. “Zvládli jsme se sehrát na dvě zkoušky,” uvedla třídní učitelka a pokračovala: “Pro děti to byla zajímavá zkušenost, protože si začínají uvědomovat, že vystoupení není jen o tom něco zazpívat nebo přednést, ale především jde o týmovou spolupráci, v níž má každý své místo. Pak jsme jedna parta a nerozhoduje, kdo je žák, kdo učitel a kdo rodič. A učíme se vzájemně se poslouchat.” Bylo vidět, že děti do vystupování daly své srdce, protože odpadlo obvyklé pošťuchování a nepozornost, a všechny se moc snažily a soustředily.

Děti po vystoupení popřály rodičům a prarodičům hezké Vánoce, předaly jim přáníčka se svou fotkou, která vyráběly společně ve školní družině s vychovatelkou Renátou Míčkovou. Ta připravila I náplň pracovních center, v nichž si děti mohly z papíru vyrobit vánoční stromek, zápich s hvězdou nebo jen tak pouštět lodičky. I zde se osvědčila spolupráce s rodiči. Paní Zapalačová si připravila centrum, v němž si děti s rodiči nazdobily vánoční “štěstí” a sama také toto centrum zasponzorovala.

Těší mne, že skvěle zafungovala spolupráce mezi mnou, paní vychovatelkou a především rodiči, kterým bych chtěla velmi poděkovat. Věřím, že se najde brzy další odvážlivec z řad rodičů, který si s námi bude chtít zahrát a rozšíří naše hudební duo. Protože, pokud to okolnosti dovolí, určitě zahrajeme a zazpíváme spolu s dětmi maminkám k jejich svátku,” uzavřela třídní učitelka.  Renata Spustová