Informace o rozpočtu organizace na rok 2020 – zřizovatel

Vážení,

dle „Zásad řízení příspěvkových organizací“ jsou v rámci postupu při schvalování rozpočtu i střednědobého výhledu rozpočtu PO jednotlivé příspěvkové organizace povinny zveřejnit odkaz na webové stránky zřizovatele, kde jsou tyto návrhy rozpočtu i návrhy střednědobého výhledu rozpočtu zveřejněny.

Rozpočet 2020:

https://www.frydekmistek.cz/cz/o-meste/rozpocet-a-finance/prispevkove-organizace-zrizene-statutarnim-mestem-frydek-mistek/rozpocet/rok-2020/

Střednědobý výhled:

https://www.frydekmistek.cz/cz/o-meste/rozpocet-a-finance/prispevkove-organizace-zrizene-statutarnim-mestem-frydek-mistek/strednedoby-vyhled-rozpoctu/rok-2021-2022/