Putování časem

Žáci 4. tříd si 25. 11. 2019 opět prožili projektový den, tentokrát na téma „Putování časem“. Děti velmi zaujaly pověsti z  našeho města a okolí, se kterými je poutavou formou seznámil Mgr. Jaromír Polášek z Muzea Beskyd. Během dne se děti dozvěděly mnoho dalších zajímavostí z naší historie. Putovaly s lovci mamutů po jižní Moravě, s praotcem Čechem na horu Říp a sčítaly škody na živém a neživém majetku. Projektový den se vydařil a všichni už se těší, co bude příště.