Slavnostní setkání při příležitosti 130 let od zahájení výuky na naší škole

Vážení,
ve čtvrtek 31. 10. 2019 proběhla v prostorách frýdeckého zámku slavnostní akce, na které si zúčastnění připomněli stotřicetiletou historii školy Pod Sovou. Po úvodním proslovu ředitele školy následovalo úchvatné vystoupení žáků a hostů v rámci programu „Jak šel čas….“ O výkonech pěveckého sboru, sólistů a v závěru vystoupení sourozenců Klimánkových (absolventi naší školy) se s nadšením hovoří i po několika dnech.
Velké poděkování patří pedagogům a dalším zaměstnancům, kteří se podíleli na scénáři a organizace této akce. Myslím si, že naše oslavenkyně dostala od nás hezký dárek.

Z. Šostý, ředitel školy