Draci létali nejen na obloze

Draci létali nejen na obloze, ale i v pracovních listech

Během celého měsíce října se prvňáci  1. základní školy  ve Frýdku Místku zabývali dračími tématy. Nejprve se vydali ve čtvrtek 10. října spolu se svými učitelkami a asistentkami k frýdeckému Hrádku pouštět draky.  Drakiáda byla součástí tematické výuky v rámci projektu Začít spolu. Na Drakiádu navázala o čtrnáct dní později práce v centrech aktivit, která téma draků dále využila v českém jazyce, matematice, v ateliéru i v centru objevů.

Téměř devadesát prvňáčků vyrazilo ze školy se svými velkými i malými draky k nedalekému Hrádku. “Je to ještě daleko?” ptali se po cestě zvědaví prvňáci, protože se už nemohli dočkat, až svého draka konečně vypustí. Na drakiádě si dali záležet i rodiče. Někteří tatínci přinášeli draky svým dětem ještě na poslední chvíli. Ten, kdo draka neměl, pomáhal kamarádovi, protože takové vypuštění draka vůbec není jednoduchá věc.

V pouštění svých létajících kamarádů byly děti většinou úspěšné. Jen některé po cestě ztratily špejle, a tak se jejich drak držel při zemi. Většina draků však za pomoci učitelek vzlétla a nesla se vysoko do oblak. “Můj drak mi uletěl,” hlásila smutně Elizabethka Sznapková, ale kamarádi ji utěšili, že se její drak dostal na svobodu a určitě se mu někde ve frýdeckém lese dobře daří.

Zpáteční cesta se nesla ve znamení mírných ztrát – někteří draci létací manévry nevydrželi, ale věříme, že šikovní tatínkové draky opět opraví, a s dětmi vyrazí na další pořádný let. A kdybyste se náhodou vydali k Hrádku, dávejte dobrý pozor, můžete tam natrefit na draka naší Elizabethky, který si tam svobodu pořádně užívá.

Aby draků nebylo málo, připravily učitelky pod vedením Jitky Hanákové dětem na předposlední říjnový čtvrtek zajímavá centra aktivit. V českém jazyce žáci rozvíjeli grafomotoriku pomocí dračí jednotažky, v matematice dokreslovali drakům ocásky. V centru objevů si děti samy zhotovily malého papírového draka – a neuvěříte, jak obtížné bylo navázat všechny ty mašličky na dračí ocásek . A že byl pořádně dlouhý… Ateliér se zaměřil na oblohu plnou mraků, na které létal – kdo jiný, než drak, kterého si děti samy vystřihly.

Zábavnou formou tak děti procvčily všechny podstatné dovednosti – grafomotoriku, získaly haptické zkušenosti, zvládly určení počtu, spojení počtu prvků a čísla, ale i docela obyčejné vystřihování, které vůbec není pro takového prvňáka jednoduché.

Dětem se jako vždy všechny aktivity moc líbily, učí se pracovat v týmech a hlavně si už dovedou pomáhat a poradit si, což je jedním z cílů projektu Začít spolu. Renata Spustová