Poděkování ředitele školy a předsedkyně Spolku rodičů a přátel ZŠ Petra Bezruče

Vážení,

dovolte nám touto cestou poděkovat všem institucím, firmám a fyzickým osobám za poskytnuté finanční prostředky určené na zajištění všech aktivit týkajících se letošních oslav výročí 130 let od zahájení výuky na naší škole.

Vážíme si této podpory

Mgr. Zbyněk Šostý, ředitel školy

Ing. Jana Lubojacká, předsedkyně spolku