Naši nejmladší na adaptačním pobytu

Všechny naše první třídy absolvovaly ve dnech 16. – 18. 10. 2019 pobyt v rekreačním středisku na Morávce. Cíl této akce byl jasný – seznámení a stmelení kolektivu.

Hned první den jsme se vydali pomoci lesním skřítkům připravit domečky a také zásoby na zimu, prozkoumali jsme místní hřiště a večer jsme vše završili pyžámkovým bálem s přehlídkou.

Druhý den nás čekaly velké věci…dopoledne se neslo ve sportovním duchu, kde si na „olympiádě“ děti mohly vyzkoušet svou zručnost a obratnost hned v několika disciplínách. Poté, posilněni výborným obědem jsme se odpoledne vydali na výlet po okolí Morávky. A nakonec, protože se jednalo o poslední společný večer, nemohla chybět pořádná rozlučková diskotéka.

Počasí nám přálo po celou dobu a tak jsme trávili veškerý volný čas venku na čerstvém vzduchu. Poslední dopoledne jsme věnovali zhodnocení celého pobytu a již méně oblíbenému balení a úklidu.

Bylo nám tu skvěle, ale už se všichni moc těšíme domů!