Osmáci v nemocnici

Na měsíc říjen je pro všechny osmé třídy připravena v rámci výuky exkurze do frýdecké nemocnice. Ve čtvrtek 3. 10. se jako první do netradičních učeben vydala 8. A.

Na recepci se celé třídy ujaly 2 zdravotní sestry, které žáky seznámily se základy poskytování první pomoci v různých situacích a s mobilní aplikací Záchranka. V následujících workshopech si všichni formou scének předvedli, jak reagovat v nečekaných situacích a jak správně přivolat odbornou lékařskou pomoc. Na figurínách jsme si vyzkoušeli masáž srdce a umělé dýchání.

Na závěr nás čekala prohlídka úrazového oddělení a urgentního příjmu.

Při odchodu z nemocnice se všichni shodli, že takto prožitý školní den si budeme dlouho pamatovat, i když nabyté dovednosti snad nebudeme muset použít. A pokud ano, už víme, jak si poradit.