Adaptační pobyt žáků 4. ročníku

Ve dnech 23. , 25. a 26. září 2019 proběhl na vilce adaptační pobyt žáků 4. tříd. V dopoledních hodinách paní psycholožka připravila pro děti hry, při kterých se děti učily spolu komunikovat, naslouchat si a spolupracovat a seznámily se s novou třídní učitelkou. Po obědě si děti vyzkoušely bubnování na djembe a dumdum a zatančily si africké tance. Byly to příjemně prožité dny.