Do projektu Začít spolu přibylo na sedmdesát prvňáčků

I letos na začátku školního roku přivítali na půdě frýdecké základní školy Petra Bezruče nové prvňáčky, kteří se budou vzdělávat podle mezinárodně uznávaného a propagovaného projektu Začít spolu.

„V letošním školním roce jsme museli otevřít pro velký zájem rodičů i dětí tři první třídy, v nichž se podle programu Začít spolu děti vzdělávají,“ uvedla zástupkyně ředitele pro 1. stupeň Antonie Landová. Podle jejích slov projekt Začít spolu přináší nejmodernější přístupy ke vzdělávání žáků. „Jedná se o alternativní pedagogický přístup, který je orientován zejména na dítě a jeho aktuální potřeby,“ doplnila zástupkyně ředitele.

Program Začít spolu využívá aktivního vyučování prostřednictvím projektů, které umožňují osvojovat si látku nikoliv izolovaně, ale v konkrétních situacích a především ve spojení s reálným životem. „Většina dětí se s projektovým vyučováním setkala už v mateřské škole, pro některé je to však novinka,“ doplnila učitelka Jitka Hanáková, která se tomuto alternativnímu typu výuky věnuje již mnoho let. Žáci se od začátku učí pracovat v týmu, spolupracovat, hodnotit práci svou i spolužáků, jsou vedeni k samostatnosti, k přemýšlení a hledání netradičních řešení, což je podle slov Jitky Hanákové základem úspěšného osvojování poznatků a především jejich další aplikace do praktického života.

Hned v září čekají na prvňáky tři projekty. Za sebou už mají ten první, nazvaný Jsme školáci. Poznávají v něm první písmena, procvičují si jemnou motoriku, základní početní dovednosti, a to prostřednictvím aktivit, které připomínají hru. Děti se rozhodně nenudí a o práci v týmu projevují velký zájem. „Centra aktivit se mi moc líbila,“ zhodnotila práci svého týmu Karolína Zapalačová z I.B a její spolužačka Nela Hvižďová dodala: „Hodně se mi líbilo, jak jsme si navzájem pomáhali, to bylo hezké.“

Práce v týmu, pomoc, souhra, spolupráce a především aktivní učení s respektem k individuálním zvláštnostem dětí – to jsou hlavní hodnoty, které program Začít spolu na frýdecké jedničce nabízí. Škola s programem sklízí úspěchy. „Naši žáci dosahují vynikajících výsledků v dalším vzdělávání, dovedou se plynule vyjadřovat a prezentovat získané poznatky před veřejností. Praxí zjišťujeme, že naši žáci jsou úspěšní i v dalším studiu na střední či vysoké škole, což je pro jejich příští profesní volbu významným pozitivem,“ uzavřela Jitka Hanáková. Renata Spustová