Zájmové kroužky ve školní družině

Dobrý den, od 16. 9. 2019 budou ve školní družině probíhat kroužky. Přihlášky do kroužků přinesou děti domů, vyberte si, zakroužkujte, a dítě kroužek přinese paní vychovatelce.