Třídní schůzky

Vážení rodiče,

zveme Vás na třídní schůzky, které se budou konat ve středu 18. 9. 2019 od 16,00 v kmenových třídách školy.

V rámci programu třídních schůzek proběhne výběr finančních prostředků pro „Sdružení rodičů“ ve výši 400 Kč/1 dítě nebo 500 Kč/ více dětí a případného vašeho finančního daru na zajištění aktivit spojených s oslavami 130. výročí založení naší školy.

Těšíme se na Vaši účast a spolupráci