Zápis do školní družiny

Dobrý den,

informuji vás o způsobu zápisu vašeho dítěte do školní družiny od září 2019. K zapsaní budete potřebovat:

  • Zápisní lístek – je přihláškou do školní družiny (příloha této zprávy). Zápis do družiny bude probíhat 29.8. – 30. 8. a 2. 9. 2019. V srpnových dnech budeme u vchodu do školy u bufetu v čase 8.00 – 13.00. V případě potřeby zavolejte na číslo 732 968 443. Zápisní lístek můžete mít již vyplněný, nebo ho můžete vyplnit přímo ve škole.
  • Placení školní družiny přes inkaso – mějte s sebou potvrzení z banky na inkaso (limit 2000,- Kč stravné + poplatek za ŠD) se splatností 20. 9. 2019. Číslo našeho účtu 105314444/0300. 
  • Placení školní družiny přes účet – napíšeme si číslo Vašeho účtu. Za období září – prosinec je poplatek 800,- Kč (4 x 200,- Kč).  Převod musí proběhnout do 20. 9. 2019. V pokynu ve zprávě pro příjemce uveďte jméno a příjmení vašeho dítěte.

Při neúčasti dítěte první školní týden ve škole pošlete lístek své paní učitelce nebo vychovatelce do 10. 9. 2019.

Pokud budete mít nějaké dotazy, můžete volat od 26. 8. 2019 na telefon 732 968 443.

 

SouborDatum vložení
IMG13.8.2019