Divadelní pásmo ŠKOLA V PRŮBĚHU STALETÍ

Dne 6. června 2019 jsme my – příznivci školního amatérského divadla měli možnost zhlédnout v prostorách „staré školy“ divadelní pásmo ŠKOLA V PRŮBĚHU STALETÍ, jež si pro nás nachystali žáci 9. A a 9. B v rámci oslav 130. výročí založení školy.

Toto představení bylo nejen velmi vtipným fantazijním pohledem, doplněným jazykovými hříčkami, a působivou vzpomínkou na školní výuku v sedmi historických epochách (počíná pravěkem, dobou současnou končí), ale také vskutku důstojným rozloučením našich deváťáků se základní školou. Největší zásluhu na tom má nepochybně pan učitel M. Veselka, spolu s paní učitelkou L. Drahotuskou, kteří celé divadelní pásmo připravili a s žáky nacvičili.

Nelze také opomenout vynikající hudební a pěvecký doprovod, jímž celé představení dotvořili hudebně nadaní žáci školy vedení paní učitelkou L. Lichnovskou.

Diváci děkují všem hercům a jejich vyučujícím za nezapomenutelný kulturní zážitek.