Žákovský pětiboj – oslavy 130 let od zahájení výuky

Dne 13. 6. 2019 se ve velké tělocvičně uskutečnil žákovský pětiboj u příležitosti oslav 130 let od založení naší školy. V netradičním pětiboji mezi sebou soutěžili žáci 4. a 5. ročníků. Každý z žáků absolvoval pod dohledem pedagogů 5 disciplín – leh sedy za 30 vteřin, trojskok, slalom v pytli na čas, střelba na florbalovou branku a netradiční vrhačská disciplína – Cornhole (hod pytlíkem naplněným kukuřicí na šikmou plochu). Nejlépe si vedla Klára Knoppová (4.C), která se stala absolutní vítězkou žákovského pětiboje, na 2. místě se umístil Jan Hrček (5.A), třetí příčku vybojovala Valerie Janíková (5.C). Všichni žáci si sportovní dopoledne velmi užili. Velké díky patří organizátorům akce – Mgr. Slívovi, Mgr. Bekárkové, Mgr. Literákovi, Mgr. Šedovičové, Mgr. Běčákové.