Fotbalový turnaj – oslavy 130 let od zahájení výuky

Dne 11. 6. 2019 proběhl v rámci oslav 130 let od zahájená výuky v naší škole fotbalový turnaj za účasti pěti mužstev. O pohár bojovali nejen naši současní žáci, ale také absolventi a rodiče. Plné hlediště vytvořilo všem výborné sportovní prostředí a fotbalové akce Adama Varadiho, Petra Literáka a dalších zúčastněných sklízely potlesk na otevřené scéně.

Kdo zvítězil není důležité, protože prioritou bylo setkání generací a připomenutí si, že na „Jedničce“ měl a má sport zelenou.

Děkuji všem, kteří tuto krásnou akci připravili.

Zbyněk Šostý, ředitel školy