Okresní kolo Pythagoriády na 2. stupni

V úterý 28.5.2019 se konalo okresní kolo Pythagoriády pro žáky 6. – 8. ročníků. Z naší školy  se do něj nominovalo 9 žáků. V průběhu 60 minut řešili 15 nelehkých úloh, u kterých museli použít konkrétní myšlení, abstraktní myšlení, funkční myšlení, myšlení algoritmické, prostorové myšlení a myšlení intuitivní. Důležitým předpokladem úspěchu byla také dovednost porozumět textu. Úspěšnými řešiteli se stali žáci, kteří získali 10 a více bodů. Jak to tedy dopadlo?

6. ročník 

5. místo  získali Jakub Němčík 6.A  11bodů  a  Adrián Mück – 6.B 11b.

12. místo získal Ondřej Haštaba – 6.A 10b.

7. ročník

12. místo získala Eliška Hnátková – 7.A  12b.

Všem soutěžícím děkujeme, úspěšným řešitelům gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.